Stacks Image 218

Wil je de theorie voor je rijbewijs B onder de knie krijgen? Wil je extra praktijkondersteuning en handige tips tijdens de oefenperiode? Online studeren op jouw tempo, waar en wanneer je wil? www.mijnrijbewijsB.be

Welke opleiding kies ik?

Het aantal uren rijles bepaal je helemaal zelf. Afhankelijk van wat de begeleider van jou verwacht na het volgen van de lessen, kan je samen met ons overleggen hoeveel uren noodzakelijk zullen zijn.

BASISOPLEIDING

Wij bieden in de rijschool een basisopleiding aan van minimum 6 uur. Nadien kan je verder aan de slag onder begeleiding van je ouders of iemand anders. Deze begeleiders moeten reeds 8 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Na verloop van tijd kan je steeds terugkeren naar de rijschool om extra lessen te nemen om je klaar te stomen voor het examen. We rijden dan op examenterrein (Asse en omgeving) en herhalen grondig de manoeuvres. Je kan ook kiezen om je praktijkexamen af te leggen onder begeleiding van onze lesgevers met lesvoertuig. Dit kan enkel als je voor het examen nog minimum 2 uur les neemt. Op die manier ben je zeker goed voorbereid.

DOORGEDREVEN OPLEIDING
Een andere mogelijkheid is het volgen van een doorgedreven opleiding. Die opleiding bevat 20 uur rijles waarin wij je opleiden naar een veilig chauffeur. Het volgen van deze opleiding maakt van jou nog geen perfecte chauffeur, maar je bent niet meer afhankelijk van een begeleider om ervaring op te doen. Dankzij die ervaring ben je beter voorbereid om zelf nog voldoende te oefenen en kan je zelf het praktisch examen afleggen.
Ook bij deze opleiding staat het je vrij na verloop van tijd terug te keren om nog een extra les te nemen en samen met je lesgever te evalueren of je klaar bent voor het examen.

Theorielessen

Het theorie-examen kan je afleggen vanaf 17 jaar. Je praktijkexamen vanaf 18 jaar.
Gedurende je stageperiode kan je kiezen om te rijden met of zonder begeleider.

Je theorie kan je online gratis oefenen via de website van de VSV: www.mijnrijbewijsb.be.

Praktijk

Het theorie-examen kan je afleggen vanaf 17 jaar. Je praktijkexamen vanaf 18 jaar.
Gedurende je stageperiode kan je kiezen om te rijden met of zonder begeleider.

Het theorie-examen kan je afleggen vanaf 17 jaar. Je praktijkexamen vanaf 18 jaar.
Gedurende je stageperiode kan je kiezen om te rijden met of zonder begeleider.
Wie slaagt voor het theorie-examen kan zijn voorlopig rijbewijs mét of zonder begeleider aanvragen.
 • Je oefent minstens 3 maanden.
 • Op de achterruit van je voertuig moet op een goed zichtbare manier een L-teken worden aangebracht.
 • Je mag met je voorlopig rijbewijs rijden met voertuigen met een manuele en automatische versnellingsbak.
Voorlopig rijbewijs zonder begeleider - (M18)
Je kunt je ‘voorlopig rijbewijs zonder begeleider’ aanvragen vanaf 18 jaar. Het is 18 maanden geldig.
Om dit voorlopig rijbewijs aan te vragen volg je minstens 20 uur rijles. Na afloop krijg je een bekwaamheidsattest om alleen verder te oefenen. Dat bekwaamheidsattest is 3 jaar geldig.
Met het aanvraagformulier (krijg je na het slagen van het theorie-examen) en het bekwaamheidsattest vraag je je voorlopig rijbewijs aan bij je gemeentebestuur. Neem ook je identiteitskaart en een recente pasfoto mee.

Voorlopig rijbewijs met begeleider - (M36)
Je kunt je ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’ aanvragen vanaf 17 jaar en nadat je geslaagd bent voor het theorie-examen. Dit voorlopig rijbewijs is 36 maanden geldig.
Kies maximaal 2 begeleiders die allebei voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden.
Vraag je voorlopig rijbewijs aan bij je gemeentebestuur. Neem het aanvraagformulier (krijg je na het slagen van het theorie-examen) mee, samen met een recente pasfoto en je identiteitskaart.

Beperkingen van het voorlopig rijbewijs
Met het voorlopig rijbewijs mag je niet rijden:
 • tussen 22 en 6 uur op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en op feestdagen zelf
 • voor commercieel goederenvervoer
 • met een aanhangwagen
 • in het buitenland.

Terugkommoment

Het terugkommoment is een verplichte opleiding van 4 uur die u 6 tot 9 maanden na afgifte van uw definitief rijbewijs B moet volgen. U hoeft na het terugkommoment geen examen af te leggen. Vermijd een toeslag door tijdig in te schrijven en het terugkommoment te volgen binnen uw termijn.

Voor wie?

Als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet, moet u deelnemen aan het terugkommoment:
 • u hebt vanaf 1 oktober 2017 of later uw voorlopig rijbewijs aangevraagd of omgewisseld, OF u hebt uw voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en omgewisseld naar een voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden of model 12.
 • uw voorlopig en definitief rijbewijs zijn afgeleverd in een Vlaamse gemeente
 • u woont na het behalen van uw definitief rijbewijs in Vlaanderen.
 • U moet niet deelnemen aan het terugkommoment als u niet meer in Vlaanderen gedomicilieerd bent (niet meer in een Vlaamse gemeente ingeschreven bent) in de periode waarbinnen u het terugkommoment moet volgen.

  Vormingsmoment

  Vanaf 1 maart 2024 wordt het vormingsmoment voor begeleiders opnieuw ingevoerd. De minimale oefenperiode voor beginnende bestuurders wordt dan ook verlengd van drie naar vijf maanden.

  Het vormingsmoment is verplicht voor begeleiders van kandidaat-bestuurders die een 'voorlopig rijbewijs met begeleider' aanvragen.
  Dit wil zeggen dat je als begeleider het vormingsmoment minstens 5 maanden voor het praktijkexamen van uw kandidaat-bestuurder gevolgd moet hebben (ook als deze met de rijschool naar het examen gaat ) .

   Beide begeleiders moeten het vormingsmoment volgen waarvan minstens 1 begeleider 5 maanden vóór het praktijkexamen van de kandidaat-bestuurder.

  Deze termijn van 5 maanden is niet verplicht (mag minder zijn) voor kandidaat-bestuurders met een voorlopig rijbewijs M12 of begeleiders van kandidaat-bestuurders die omwisselen van een voorlopig rijbewijs M18 naar een voorlopig rijbewijs M36.

  Voor leerlingen die een voorlopig rijbewijs M18 bezitten is dit niet van toepassing aangezien ze met een bekwaamheidsattest zelf de baan op kunnen.
  Het vormingsmoment is 10 jaar geldig.

  Al een vormingsmoment gevolgd?
  Als je tussen 1 oktober 2017 en 12 maart 2020 al een vormingsmoment gevolgd hebt, dan is het verkregen attest nog steeds geldig (10 jaar in totaal). Je moet dit attest kunnen voorleggen op de dag van het praktijkexamen.
  Indien je het attest verloren bent, kan je een duplicaat aanvragen.
  Gelieve dit online aan te vragen via het contactformulier op deze website.
  U kan dit een week later afhalen op het kantoor of we sturen het op per post.
  De kostprijs van een duplicaat bedraagt 5 euro als u het zelf afhaalt,
  Het bedraagt 10 euro als u wenst dat het opgestuurd wordt.


  Waar/hoe kan ik een vormingsmoment volgen?.
  Online vormingsmoment
  Vormingsmoment in een leslokaal
  Via een erkend rijschool of erkende lesgever.


  Op dit moment hebben we geen data die we kunnen aanbieden .


  Er is echter geen enkele verplichting om de lessen in dezelfde rijschool te volgen dan die waar men het vormingsmoment heeft gevolgd.

  Inschrijvingsformulier tijdelijk niet beschikbaar.

  Alle rechten voorbehouden Rijschool Dirk

  Laatste update: 30 /04 /2024 - 09:04
  RapidWeaver Icon

  Ā© 2024 - DigiSkills