Onze nieuwe berichten ....

Voorlopige rijbewijzen: gemeenten volgen best de Vlaamse regelgeving


De regelgeving omtrent voorlopige rijbewijzen is recent grondig gewijzigd. Onder meer de voorwaarden voor de rijopleiding en voor het rijden onder begeleiding werden aangepast. De onduidelijkheid over de definitieve inwerkingtreding van de nieuwe regels zorgt vandaag echter voor grote praktische problemen bij de gemeenten, die de voorlopige rijbewijzen moeten afleveren. Van de Vlaamse overheid kregen gemeenten het signaal dat de nieuwe regelgeving vanaf 1 oktober onverkort van kracht zijn, ondanks een nog hangende procedure bij de Raad van State. De FOD Mobiliteit laat dan weer weten dat de nieuwe regelgeving nog niet in werking treedt, waardoor de oude (federale) regels van kracht blijven.

De federale overheid is bevoegd voor de organisatie van de uitreiking van de (voorlopige en andere) rijbewijzen en het beheer van de Mercuriusdatabank met de rijbewijzen, terwijl de gewesten sinds de laatste staatshervorming – en volgens de nieuwe regelgeving – bevoegd zijn voor de rijopleiding, en dus de voorwaarden, om tot een (voorlopig en volwaardig) rijbewijs te komen. De voorwaarden voor het rijden met een voorlopig rijbewijs onder begeleiding, alsook de vormingsvoorwaarden waaraan een begeleider moet voldoen, lijken een onderdeel van de voorwaarden van de opleiding te zijn, waardoor ze gewestmaterie vormen. Een attest van die vorming moet aan de gemeente voorgelegd worden aan de gemeente bij de  aanvraag voor een voorlopig rijbewijs.
De federale overheid stelt dat dit laatste tot de uitreiking, en dus tot de federale bevoegdheid behoort. En dat de nieuwe Vlaamse voorwaarden een te verregaande impact hebben, zeker in interactie met examens in en/of begeleiders uit een ander gewest. De federale overheid zal desondanks de gemeenten niet verbieden om de Vlaamse regelgeving te volgen, zal daar verder ook niet in tussenkomen, en wacht verdere gerechtelijke procedures af.

Voor de Vlaamse gemeenten is de pragmatische conclusie dus om de Vlaamse regelgeving te volgen.
De Vlaamse overheid zal eerstdaags bijkomende informatie bezorgen aan de gemeenten.

Het vormingsmoment voor begeleiders

vormingsmoment03
Iedereen die, tijdens de oefenperiode, een leerling wil begeleiden om een rijbewijs B te behalen, moet op het voorlopig rijbewijs worden vermeld. Vanaf 1 oktober moet elke begeleider daarvoor een verplicht vormingsmoment volgen van 3 uur. Deze nieuwe regeling geldt enkel voor het voorlopig rijbewijs dat wordt aangevraagd vanaf 1 oktober. Als je een voorlopig rijbewijs hebt van vóór 1 oktober dan blijft de oude wetgeving van kracht. 
De prijs voor deze sessie bedraagt 20 Euro per begeleider. De leerling mag gratis deelnemen aan de sessie. Alhoewel dit laatste niet verplicht is raden we bij Rijschool Dirk de leerling ten zeerste aan om de cursus mee te volgen.Lees verder ....

Rijexamen ... géén reden tot paniek...!

Veel geruchten, items in de kranten en op het nieuws... Het rijexamen wordt onoverkomelijk moeilijk, niemand gaat nog een rijbewijs halen... We zetten even alle nieuwigheden op een rijtje en je zal merken dat iemand die zich behoorlijk heeft voorbereid nog altijd probleemloos een rijbewijs zal halen!Lees verder ....